Na czym polegają dotacje na instalacje fotowoltaiczne?

dotacje na instalacje fotowotaiczne

Dzięki nowym programom operacyjnym Unii Europejskiej na lata 2014-2020, możliwe jest otrzymania dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 50% na działania związane z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym na instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

W ramach poszczególnych osi priorytetowych, wspierane są m.in. inwestycje:

  • w rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej – obejmują roboty, wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury, a także urządzenia niezbędne do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne wraz z przełączeniem;
  • dotyczące przekształcania istniejących instalacji ogrzewania obiektów na systemy wykorzystujące pompy ciepła – obejmują roboty, wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury oraz urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby własne.

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne pozwolą Ci zakupić i zamontować panele fotowoltaiczne o parametrach, które będą dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Co więcej, korzystając z programu, będziesz mógł otrzymać nie tylko dotację na fotowoltaikę, ale również pompy ciepła – zarówno ich zakup, jak też instalację.

Pomożemy Ci pozyskać dotacje na fotowoltaikę.

Wskazujemy wymagane dokumenty w procesie aplikowania o środki unijne dla elektrowni słonecznych oraz instalacji OZE o mocy powyżej 40 kWp. Należą do nich m.in.:

  • projekt budowlany z uzgodnieniami;
  • decyzja środowiskowa;
  • uzgodnienia z Operatorem Energetycznym warunków przyłączenia;
  • prawomocne pozwolenie na budowę;
  • koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

Nasza firma pomoże Ci w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów, zapewni wsparcie we wszelkich kwestiach formalnych i wskaże najlepsze rozwiązania, dotyczące dotacji na instalacje fotowoltaiczne. Zapraszamy do kontaktu!